in het nieuws:
‘een therapiehond bij logopedie heeft een positief effect’ 

 

Bij logopedie worden steeds vaker therapiehonden ingezet. Honden nodigen uit tot interactie, zijn aaibaar en (ver)oordelen niet. Voor kinderen is het spannend om een therapeut te bezoeken. Maar deze spanning is gauw verdwenen wanneer zij in aanraking komen met een lieve kwispelende viervoeter. Logopediepraktijk Wegwijs verkeert sinds kort in het goede gezelschap van therapiehond Iwan die wordt ingezet bij diverse behandelingen. Deze trouwe viervoeter draagt onder andere zijn steentje bij tijdens het stimuleren van taalontwikkeling en het verbeteren van articulatie.

Wetenschappelijk onderbouwd
Uit verschillende studies blijkt dat contact met honden positieve effecten teweeg brengt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van mensen. Dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan het verhogen van zelfvertrouwen, het verminderen van eenzaamheid, depressie en angstklachten. Een therapiehond geeft dus psychologische, sociale en emotionele steun. De Radboud Universiteit Nijmegen publiceerde in 2018 een onderzoek naar de effectiviteit van dierondersteunde therapie. Dit toont aan dat behandelingen met behulp van therapiehonden kunnen helpen bij het verbeteren van communicatieve vaardigheden. Tevens wordt de effectiviteit van therapiehonden bij logopedie hiermee bewezen. Dat is bijvoorbeeld doordat een grote groep mensen met een stoornis in het autistisch spectrum contact met dieren als makkelijk en prettig ervaren. Dit bevordert groei in zowel verbale als non-verbale communicatie en sociaal gedrag.

 

De inzet van de therapiehond
Anouk Doffer benaderde Logopediepraktijk Wegwijs afgelopen zomer met de vraag of haar therapiehond Iwan stage mocht lopen. De therapeuten wisten aanvankelijk niet precies wat zij van de therapiehond konden verwachten, maar stonden hier direct enthousiast tegenover. Bovendien bleken de mogelijkheden voor oefeningen groot te zijn. De logopedisten hebben Iwan bijvoorbeeld ingezet bij het verbeteren van de articulatie en het stimuleren van de taalontwikkeling. Hij heeft diverse oefeningen gedaan bij drie sessies. De kinderen konden met de therapiehond spelen en hem opdrachten geven. Op deze wijze werd er specifiek aan klanken en verstaanbaarheid gewerkt of werd de taal uitgelokt. De kinderen konden aan verstaanbaarheid werken met het geven van commando’s.

 

De positieve effecten van werken met de therapiehond
De logopedisten van Logopediepraktijk Wegwijs bemerken dat de therapiehond de kinderen direct over de drempel helpt. Zij voelden zich snel vertrouwd met Iwan en waren direct gemotiveerd om oefeningen te doen. Het vertrouwen bracht ook het goede effect teweeg dat de kinderen eerder en makkelijker gingen praten. Tevens lieten zij meer van zichzelf zien. De hond voelde de kinderen dan ook goed aan. Bij iedere sessie was te zien dat plezier voorop stond en de kinderen er geen erg in hadden dat zij bezig waren met oefeningen. De logopedisten hebben met één kind een bijzonder mooi resultaat behaald. De verstaanbaarheid in spontane spraak werd namelijk significant verbeterd. Daarbij moet echter wel de kanttekening worden geplaatst dat het lastig te bepalen is of dit komt door de aanwezigheid van therapiehond Iwan of dat ook andere factoren van invloed zijn. Door de therapiehond vaker in te zetten, kunnen de effecten beter in kaart worden gebracht.

 

De ervaringen van de therapeuten
Binnen Logopediepraktijk Wegwijs is de aanwezigheid van de therapiehond als zeer positief ervaren. Zij kunnen de hond inzetten bij uiteenlopende hulpvragen. Bijvoorbeeld bij het verbeteren van de spraak- en taalontwikkeling. Bij het afleren van afwijkend mondgedrag en het bevorderen van de leesontwikkeling is de inzet van de therapiehond ook van toegevoegde waarde. In de toekomst willen zij Iwan dan ook vaker inzetten.

 

Geschreven door: Het Haarlems Dagblad

Datum: 2 april 2020

https://www.haarlemsweekblad.nl/nieuws/partnercontent/331801/een-therapiehond-bij-logopedie-heeft-een-positief-effect-693718