kinder-                            en jongerencoaching

In het coachtraject voor kinderen en jongeren staan de volgende waarden centraal:

U

Ontdekking

Samen met de coachhond op ontdekking. Wie ben je en wat heb je nodig? Dit vormt de basis van het coachtraject.

Plezier

In het hele coachtraject staat plezier maken centraal. Werken aan je eigen ontwikkeling is niet altijd makkelijk, maar dat betekent niet dat we geen plezier kunnen maken. Hoe maak jij plezier? 

Aandacht

Aandacht voor jou en jouw ontwikkeling. Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je zelf ideeën over wat jou kan helpen. Samen kijken we naar de invulling van jouw coachtraject.  

Aanbod kinder- en jongerencoaching

Coachtraject

 

Een coachtraject bij KwispelCoaching betekent samen met de coachhond werken aan jouw hulpvraag. Af en toe even praten, maar vooral lekker bezig zijn.

We werken ervaringsgericht, zodat het kind of de jongere zelf kan ervaren wat voor invloed hij/zij heeft. Daarnaast kijken we naar het (spiegel)gedrag van de coachhond. De coachhond heeft namelijk vaak een belangrijke boodschap voor ons. Dit draagt bij aan de groei en ontwikkeling van het kind of de jongere.

Door middel van spelletjes, parcourtjes, oefeningen en gesprekken gaat het kind of de jongere werken aan zijn/haar hulpvraag. Dit kan actief met de coachhond zijn, of in het bijzijn van de coachhond.

De ouders worden op de hoogte gehouden van wat er wordt gedaan in een coachsessie. Thuis kunnen jullie met de opdrachten en tips aan de slag, zodat het kind en de jongere het geleerde ook in het dagelijks leven kan toepassen.

Waar kunnen we aan werken tijdens het coachtraject?

 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Verminderen van faalangst
 • Het doorzettingsvermogen vergroten
 • Sociale interacties stimuleren
 • Omgaan met emoties
 • Werkgeheugen trainen
 • Executieve vaardigheden ontwikkelen
 • Concentratieproblemen verminderen
 • Werken aan positieve mindset (gedachten)
 • Motoriek/balans verbeteren (evt. samen met fysiotherapeut/ergotherapeut etc.)
 • Heb jij een andere hulpvraag? Neem contact met ons op dan kijken we naar de mogelijkheden.

De prijs voor een individueel coachtraject ligt tussen €365,- en €690,-    Het aantal sessies in het coachtraject wordt bepaald na het intakegesprek. Het intakegesprek kost €40,-. Deze staat los van het traject.

 

De leeshond

 

De leeshond kan ondersteuning bieden bij alle kinderen die moeite hebben met (voor)lezen. Of dit komt door een gebrek aan motivatie, dyslexie, angst voor hardop lezen of een andere reden. Voorlezen aan de leeshond kan helpen. Allereerst vinden kinderen het super leuk om voor te lezen aan de leeshond. Dit zorgt voor extra motivatie bij de kinderen. Iets wat we leuk vinden, willen we graag vaker doen. Naast dat het leuk is, heeft de leeshond geen oordeel. Wanneer het even niet goed gaat, kan het kind zich rustig herpakken. Ervaart het kind hierdoor extra spanning, dan zal de leeshond helpen om weer ontspanning te vinden. De aanmoediging van de leeshond is namelijk niet te weerstaan, even lekker knuffelen of een spelletje met de leeshond tussendoor, en de ontspanning is weer terug. 

Leessessies zijn altijd individueel en sluiten aan bij wat het kind nodig heeft. Een leessessie duurt ongeveer een halfuur. Het kind mag zelf een boekje meenemen.

De prijs voor een individueel leestraject ligt tussen €112,50,- en €225,-. Het aantal sessies in het leestraject wordt bepaald na het intakegesprek. Het intakegesprek kost €40,-. Deze staat los van het traject.

 

Bewegend leren met de coachhond

 

Steeds meer kinderen lopen vast in de lesstof op school. De kinderen willen wel leren, maar de manier waarop de lesstof wordt aangeboden past niet bij hun leerstijl. Denk bijvoorbeeld aan de kinderen die behoefte hebben om te kunnen bewegen of de beelddenkers. Wanneer de lesstof talig wordt aangeboden dan lopen deze kinderen hierop vast. In dit traject gaan we actief en bewegend aan de gang samen met de coachhond. Met geduld en plezier pakken we de lesstof op.

Je doet vooral veel oefeningen met de coachhond. De coachhond helpt je. Stap voor stap. Het brengt jouw leerproces weer in beweging en zorgt voor vertrouwen en een veilige leeromgeving. De coachhond geeft je leerervaringen die je zeker zult onthouden.

Dit zijn de onderwerpen waarmee we kunnen helpen:

 • Klokkijken (analoog en digitaal)
 • Tafels
 • Rekenen
 • (werkwoord)spelling
 • Breuken, procenten en kommagetallen
 • Maten en gewichten

De prijs voor een individueel bewegend-leren-traject ligt tussen €250,- en €750,-. Het aantal sessies in het bewegend-leren-traject wordt bepaald na het intakegesprek. Het intakegesprek kost €40,-. Deze staat los van het traject. De prijs voor een groepstraject is €100,- (4x 1 uur, er wordt gewerkt in kleine groepjes van 4 kinderen).

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

 

Een psychomotorisch leer- en gedragsspecialist kijkt verder naar waar eventuele leerproblemen vandaan komen. We zorgen eerst voor een goede basis om te kunnen leren, voordat we daadwerkelijk met de lesstof gaan oefenen. Je kunt het vergelijken met een huis bouwen. Ook dan zorg je voor een goede fundering, voordat je verder gaat bouwen en inrichten. Bij een goede basis om te kunnen leren zijn reflexen geïntegreerd, kunnen de ogen goed volgen, richten en samenwerken en is er een goede balans in de lichaamsdominantie.

Waarom kijken we naar deze punten? Reflexen heb je als foetus en baby nodig, maar op een bepaald moment moeten deze reflexen geïntegreerd worden. Door een aantal simpele testjes, kunnen we in kaart brengen of er nog reflexen actief zijn en invloed hebben op het leren. Mocht dit het geval zijn, kunnen door middel van korte oefeningen de reflexen alsnog integreren.

Bij de ogen kijken we naar de oogvolgbeweging, het richten van de ogen en de oogsamenwerking. We kijken niet naar de scherpte van de ogen, daar is de opticien voor. Tegelijkertijd kijkt de opticien niet naar de punten waar een psychomotorisch leer- en gedragsspecialist naar kijkt. Door verschillende testjes kunnen we ook de ogen in kaart brengen en aan de hand hiervan korte, simpele oefeningen inzetten. In sommige gevallen wordt er doorverwezen naar een functioneel optometrist of oogarts. Dit gebeurt altijd in overleg.

Tot slot kijken we naar de lateralisatie (samenwerking van de hersenhelften) en de lichaamsdominantie. Ook hier kunnen blokkades in voor komen. Aan de hand hiervan hebben we een duidelijk en uitgebreid beeld van het kind, waardoor we een goed plan van aanpak kunnen maken voor een effectieve begeleiding. Let op! Er worden geen diagnoses gesteld.

Het onderzoek bestaat uit 2x een halfuur met testen en een intakegesprek. De investering voor het onderzoek is €75,- (inclusief intakegesprek, verslag en bespreking van het verslag). De prijs voor een begeleidingstraject ligt tussen €180,- en €600,-. Het aantal sessies in het begeleidingstraject wordt bepaald na het onderzoek en intakegesprek.

Ik leer leren

 

Lesstof leren voor een toets… hoe doe je dat eigenlijk? Kinderen kunnen hier problemen mee ervaren. Ze halen bijvoorbeeld onvoldoendes of begrijpen de lesstof niet, doordat ze moeite hebben met de juiste verbanden leggen. Of ze weten niet wat de juiste leertechniek is, waardoor het leren moeizaam gaat. En voor de visueel ingestelde kinderen kan het best lastig zijn om verbale lesstof visueel te maken. Daarnaast kunnen kinderen ook moeite hebben met een planning maken. En nog belangrijker, met een planning nakomen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Schoolwerk is helaas niet altijd even leuk, toch is het belangrijk dat de kinderen en jongeren gemotiveerd en geconcentreerd aan de slag gaan met hun leer- en maakwerk. Ook hier kunnen ze soms net wat extra begeleiding in nodig hebben.

In een wekelijkse training van 5 coachsessies gaan we aan slag met de volgende onderwerpen:

 • Talenten en leerstrategie
 • Faalangst en motivatie
 • Plannen en organiseren
 • Concentratie
 • Je eigen leerstijl

Dit individuele ik-leer-leren-traject kost €332,50,- (inclusief werkboek). Vooraf plannen we een intakegesprek in. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kost €40,- en staat los van het traject. Na dit gesprek kun je rustig nadenken of dit traject bij jullie past. 

Het is mogelijk om het ik-leer-leren-traject te volgen zowel met als zonder coachhond.

 

Jeugdbreincoach

 

Een jeugdbreincoach kan ondersteuning bieden bij het versterken van de executieve vaardigheden en de bevordering van de lateralisatie. Executieve vaardigheden zijn functies in onze hersenen die voor ons bepaalde dingen regelen. Ze helpen ons bij het behalen van een gesteld doel. Denk aan Planning & Organisatie, Concentratie & Werkgeheugen, Impulsbeheersing & Emotieregulatie, Motivatie & Doorzetten, Zelfbeeld & Metacognitie en Flexibiliteit & Gedragsverandering. 

Lateralisatie is een proces in onze beide hersenhelften en heeft te maken met de samenwerking van deze hersenhelften. Dit proces verloopt niet altijd goed, waardoor problemen op school kunnen worden ervaren. Heeft jouw kind moeite met nieuwe dingen leren, dan zou het kunnen dat de lateralisatie nog niet voldoende is ontwikkeld. 

Strong Kids Training

 

In de Strong Kids Training leren kinderen weerbaarder en assertiever te worden. Bij Strong Kids zijn alle kinderen welkom en wordt er gekeken naar wat elk kind nodig heeft. Wat Strong Kids zo bijzonder maakt is dat de kinderen zelf mogen kiezen of ze wel of niet aan een groepsproces willen meedoen o dat ze een individuele opdracht willen doen. Zo leert het kind naar zijn/haar eigen gevoel te luisteren en eigen keuzes te maken. Hierdoor kan het kind op zijn/haar eigen manier leren en ontstaat er een veilige sfeer, wat leren en ontwikkelen ten goede komt.

De Strong Kids Training is een wekelijkste training van acht sessies. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van 4-6 deelnemers. Er is een groep van 8 t/m 12 jaar en 12 t/m 18 jaar. Natuurlijk is er altijd een coachhond aanwezig.

Thema’s die voorbij komen in de Strong Kids Training:

 • Weerbaarheid
 • Zelfvertrouwen
 • Zelf keuzes leren en durven maken
 • Jezelf durven zijn
 • Plagen en pesten
 • Veiligheid

Elke Strong Kids Training is anders, waardoor de training meerdere keren gevolgd kan worden. 

De prijs voor een Strong Kids Training is €165,- Vooraf plannen we een intakegesprek in. Dit vrijblijvende gesprek kost €40,- en staat los van het traject. Na dit gesprek kun je rustig nadenken of dit traject bij jullie past. 

Het is mogelijk om de Strong Kids Trainingct te volgen zowel met als zonder coachhond.

Angst voor honden

 

Angst voor honden komt veel voor. Zowel kinderen als volwassenen kunnen er veel last van hebben. Bij de één is er een duidelijke oorzaak waar de angst vandaan komt. Bij de ander is het er gewoon. Wat de oorzaak ook mag zijn, de angst is er.

Het maakt niet uit hoe groot de angst is, vaak zorgt het voor een belemmering. Situaties waarin een hond aanwezig is, brengen veel spanning met zich mee of worden zelfs vermeden. De omgeving kan met onbegrip reageren, waardoor de angst niet gezien wordt. Er kunnen zelfs gevaarlijke situaties ontstaan door een paniekreactie, denk bijvoorbeeld aan een vluchtreactie als er een hond aankomt. Wanneer je bang bent als ouder zijnde is de kans ook groot dat je het ongewild en onbewust meegeeft aan je kinderen. Gevolg is dat de kinderen jouw angst voelen en ook bang worden voor honden. 

Tijdens de coachsessies leer je verschillende dingen over de hond. Wat voor gedrag/emotie laat de hond zien? Wat zegt de lichaamstaal van de hond? En, misschien wel het belangrijkste, hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Tijdens het traject heb je zelf de regie in handen. Wil je iets niet, dan is dat oké. Op jouw tempo gaan we jouw angst overwinnen. Forceren heeft namelijk geen zin, dan komt de angst nog harder terug.

De prijs voor een individueel coachtraject ligt tussen de €315,- en €590,-. Het aantal sessies in het coachtraject wordt bepaald na het intakegesprek. Het intakegesprek kost €40,-. Deze staat los van het traject.

 

Werkwijze

De werkwijze van KwispelCoaching kenmerkt zich door het oplossingsgericht werken en het ervaringsgericht leren. Het probleem wordt niet uitgebreid geanalyseerd, maar er wordt gezocht naar oplossingen die wel werken, zodat er zo weinig mogelijk last wordt ervaren van het probleem.

Mochten jullie interesse hebben in een coachtraject bij KwispelCoaching, dan plannen we een vrijblijvend intakegesprek in. Dit gesprek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden tot coaching. Over het algemeen vindt dit gesprek bij jullie thuis plaats. Mocht dit niet lukken, dan vindt het intakegesprek plaats op de coachlocatie. Bij dit intakegesprek mag het kind aanwezig zijn. Mochten jullie onderwerpen willen bespreken waarbij je het niet prettig vindt dat jullie kind aanwezig is, dan is het mogelijk om het intakegesprek zonder kind te plannen. Na het intakegesprek kunnen jullie rustig nadenken of het coachtraject gestart gaat worden. 

Mochten jullie na het intakegesprek enthousiast zijn, dan ontvangen jullie een trajectvoorstel. Dit voorstel is op maat gemaakt, zodat het optimaal aansluit bij de situatie en het kind/jongere.

Hoe de sessies eruit gaan zien, is elke keer weer anders. De ene keer gaan we binnen aan de slag en de andere keer lekker naar buiten of gaan we op pad met de coachhond. Heeft het kind zelf bepaalde ideeën, laat het dan vooral weten dan gaan we kijken hoe we dit mee kunnen nemen. 

Als we bij het doel zijn gekomen, dan vindt er een eindsessie plaats. Bij deze sessie mogen ouders aanwezig zijn, mits het kind dit ook goed vindt. We kijken terug naar wat we hebben gedaan en wat er is geleerd. Het kind mag meebeslissen over hoe de laatste coachsessie eruit gaat zien. De laatste sessie staat in het teken van het behaalde succes.

Na het traject is het altijd mogelijk om een terugkomsessie in te plannen. Gewoon om weer even bewust te worden van wat er allemaal geleerd is of om weer even lekker bezig te zijn met de coachhond. Hier is geen intakegesprek voor nodig.

 

Wat verder goed is om te weten…

 • De duur van een coachsessie is inclusief voorbereidingstijd en eventuele verslaglegging.
 • Tijdens het coachtraject mag u altijd kosteloos WhatsAppen, mailen en bellen voor eventuele vragen, overleggen of een luisterend oor.
 • Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd of verplaatst.
 • Als binnen 24 uur een afspraak wordt afgezegd, wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.
 • De diensten van KwispelCoaching zijn vrijgesteld van BTW.
 • Als de afspraak niet plaatsvindt op de coachlocatie, wordt buiten een straal van 15 KM (vanaf Westwoud) een kilometervergoeding van 25 cent per KM gerekend

Wordt het coachtraject vergoed?

 • In de meeste gevallen wordt het coachtraject niet vergoed door de zorgverzekering. U kunt voor de zekerheid contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.
 • In sommige gemeentes wordt coaching/therapie (met een dier) vergoed. U kunt dit navragen bij uw eigen gemeente voor de mogelijkheden.
 • Ook is het in sommige gevallen mogelijk om de coaching te betalen via het PGB. Neem hiervoor ook contact op met jouw gemeente.
 • In sommige gevallen kan het coachtraject onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. Eventueel kunt u de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. Neem contact op met uw belastingadviseur voor de mogelijkheden.

 

Review ~ Coachtraject

Sinds oktober vorig jaar heeft onze zoon verschillende coachingsgesprekken gehad met Anouk en haar honden. De aanleiding was dat hij wat moeite heeft met zijn emoties en dat hij heel veel nadenkt / in zijn hoofd zit. We hebben al verschillende dingen geprobeerd, maar dit had niet het gewenste resultaat. Omdat hij gek op dieren is, ging ik op zoek naar een coach die met dieren werkt. En zo kwam ik bij Kwispel coaching terecht. Gelukkig konden we al snel langskomen voor een klikgesprek, en ik merkte gelijk aan Cas dat hij zich prettig voelde. 

Ook al gaat hij soms met wat tegenzin heen, na afloop is hij altijd relaxed en blij en weer ontspannen. Het werken met een coachhond werkt voor hem erg goed. Hij is gek op dieren en houdt van knuffelen. Tijdens de gesprekken doet hij oefeningen met de hond en leert hij veel over: geduld, omgaan met emoties en door de gesprekken met Anouk krijgt hij ook wat inzicht in zijn gedachtes/ emoties en hoe hij daar mee om kan gaan. Op een of andere manier voelt hij zich heel vertrouwd en veilig om dit ook te delen en dat is heel fijn. Hij heeft een klik met alle honden en het maakt voor hem dus niet zoveel uit welke hond er is tijdens de sessie. Hij zei zelfs een keer op de terugweg ‘ nu ben ik weer helemaal ontspannen’ . 

 Wij merken thuis dat hij wat rustiger is, meer het gesprek aangaat en ook (al is het vaak achteraf) goed van verwoorden wat er nu bij hem gebeurt. Hierdoor hebben we wat meer wederzijds begrip en gaat het beter thuis. Uiteraard is het ook een beginnende puber en heeft hij ook nog wel zijn uitspattingen, maar ik merk voornamelijk dat hij zelf ook wat dingen wil veranderen. Dus dat is erg positief. Nu zit hij nog in een traject om te leren leren, waarmee hij met name aan de slag gaat met planning, doorzettingsvermogen en belemmerende gedachtes. Ook dat doet hij gemotiveerd!!  

Kortom, het is echt een aanrader! De combinatie met de honden, oefeningen en de expertise en rust van Anouk maken het een ijzersterke combinatie voor je kind om spelenderwijs en knuffelend met zichzelf aan de slag te gaan. 

Andrea

Moeder van jongen 11 jaar

Review ~ Coachtraject

Onze zoon werd een periode gepest op school. Dit is uiteindelijk opgelost met gesprekken op school. Ik merkte aan hem dat het wel iets gedaan had met zijn zelfvertrouwen. Ik wilde iets voor hem doen op een laagdrempelige manier en wat past bij hem. Gezien hij heel erg van honden houdt kwamen we bij Anouk. Onze zoon heeft 5 sessies bij Anouk gehad. Waarin hij op een speelse manier handvaten heeft meegekregen hoe hij moet reageren op situaties maar hij kreeg ook gedrag terug te zien van de honden waarop hij moest handelen. Zoals het niet luisteren of de hond een opdracht laten uitvoeren. Het heeft hem net even dat vertrouwen weer gegeven om verder te kunnen. En allemaal niet zo zwaar beladen.

Marieke

Moeder van jongen 10 jaar

Review ~ Traject Angst voor honden

We hebben een aantal coaching sessies gehad om onze dochter te helpen om te gaan met haar angst voor honden. We hebben veel geleerd over het gedrag van een hond en hoe we signalen kunnen zien en begrijpen. Dit is de basis die nodig was om de angst aan te gaan pakken. Nu gaat het zo veel beter. Ze kan langs honden lopen die aan de riem zitten en durft bekende honden samen te aaien. Onverwachte geluiden en bewegingen blijven spannend. Wij zijn super tevreden over hoe Anouk dit samen met de honden voor elkaar heeft weten te krijgen. Ik kan het echt van harte aanbevelen.

Madeleine

Moeder van meisje 9 jaar

Review ~ Coachtraject

Mijn zoon vond het een cadeautje om iedere keer naar Anouk en Iwan te gaan. Hij vond de oefeningen meestal erg leuk, soms ook een beetje moeilijk, maar ik merk aan hem dat het hem goed deed. Anouk luisterde ook goed naar de wensen en behoeftes van hem en paste het programma daar op aan, heel fijn!

Eefje

Moeder van jongen 13 jaar