Werkwijze

De werkwijze van KwispelCoaching kenmerkt zich door het oplossingsgericht werken. Het probleem wordt niet uitgebreid geanalyseerd, maar er  wordt gezocht naar oplossingen die wel werken, zodat er zo weinig mogelijk last wordt ervaren van het probleem.

KwispelCoaching maakt gebruik van succeservaringen. Als iets goed lukt, willen we het namelijk vaker doen. Succeservaringen zijn noodzakelijk voor een goede ontwikkeling.

De hond is altijd aanwezig tijdens de sessie. De ene keer gaan we actief met de hond aan de slag en een andere keer is de hond gewoon aanwezig.

KwispelCoaching zet verschillenden honden in. Het kind gaat zoveel mogelijk aan de slag met dezelfde hond, zodat een mooie band opgebouwd kan worden. Er wordt zo goed mogelijk gekeken welke hond bij welk kind en de coachvraag past.

KwispelCoaching gaat uit van drie kernwaarden: Openheid, Persoonlijk en Aandacht

  • Openheid. Openheid in communicatie, zowel bij het bespreken van de coachvraag en het doel opstellen als tijdens de coachsessie.
  • Persoonlijk. Persoonlijke coachsessies, die volledig afgestemd zijn op het traject van het kind. Daarnaast persoonlijk in de communicatie. Wat besproken wordt tijdens de sessies, blijft tussen kind en de coach. Zonder toestemming zal dit niet met derden besproken worden.
  • Aandacht. Aandacht voor het kind, aandacht voor het doel, maar ook aandacht voor de omgeving waar het kind zich in bevindt en aandacht voor de ouders.

Mocht u kiezen om het coachtraject aan te gaan, dan plannen we een vrijblijvend intakegesprek in. Dit gesprek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden tot coaching. Dit gesprek vindt plaats op de coachlocatie, zodat er gelijk kennis gemaakt kan worden met de omgeving en de hond(en). Wilt u liever eerst een gesprek zonder uw kind, dan is dit ook mogelijk.

Ik kan van tevoren niet aangeven hoelang een traject duurt. Elk kind is anders. Ik vind het belangrijker dat het kind succeservaringen opdoet, dan dat ze een (te) snelle vooruitgang boeken. Vandaar eigenwijze kindercoaching. Liever een kleiner stapje, dan dat het te snel gaat voor het kind.
Na vijf sessies, plannen we een evaluatiegesprek in om te kijken naar de vorderingen en kijken we of we nog moeten bijsturen of dat we kunnen gaan afsluiten.