Leesproblemen

De leeshond kan ondersteuning bieden bij alle kinderen die moeite hebben met (voor)lezen. Of dit komt door een gebrek aan motivatie, dyslexie, angst om hardop lezen of een andere reden. Voorlezen aan de hond kan hierbij helpen.    

Leesproblemen

Het belang van lezen is algemeen erkend, voor het opbouwen van een woordenschat, het leren op school en de sociale ontwikkeling. Het regelmatig voorlezen levert een belangrijke bijdrage aan het goed, en begrijpend, leren lezen. Goed voorlezen vraagt durf en zelfvertrouwen. Het belang van lezen is algemeen erkend, voor het opbouwen van een woordenschat, het leren op school en de sociale ontwikkeling. Het regelmatig voorlezen levert een belangrijke bijdrage aan het goed, en begrijpend, leren lezen. Goed voorlezen vraagt durf en zelfvertrouwen.

Goed leren lezen is vooral kilometers maken, motivatie als drijfveer is van belang. Voorlezen kan daarbij helpen, maar is niet voor ieder kind gemakkelijk. Het roept soms spanning op. Voorlezen aan de hond kan motiveren. Het is veel leuker om aan een hond voor te lezen. Daarnaast heeft een hond geen oordeel. Gaat het even niet goed? Geen probleem. Het kind kan zich rustig herpakken, zonder dat er gelachen wordt door andere kinderen. Een hond zorgt voor de ontspanning en mag tussen het lezen door geaaid worden. Hierdoor doet het kind succeservaringen op, waardoor het zelfvertrouwen zal groeien en het leesplezier toeneemt. Uiteindelijk ervaren kinderen dat ze wel degelijk kunnen voorlezen. Moeilijke woorden en foutjes zijn hierbij geen probleem. Tegelijkertijd zijn er weer een aantal kilometers gemaakt. 

Lezen met de hond kan uitkomst bieden, wanneer de volgende punten herkenbaar zijn:

  • Het kind heeft moeite met lezen.
  • Het kind heeft geen zin om het lezen te oefenen.
  • Er ontstaat frustratie bij het kind zodra er gelezen moet worden.
  • Het kind heeft moeite om voor te lezen.

De sessie bestaat uit een halfuur voorlezen aan de hond. Hierbij mag het kind zelf een boekje meenemen, die wordt voorgelezen aan de hond.