Autismespectrum

Het kan soms lastig zijn om sociaal contact aan te gaan met mensen. Of hoe ga je om met al die prikkels die je te verwerken krijgt. De coachhond kan hierbij helpen, doordat de hond de kinderen goed aanvoelt. Waar het kind misschien moeite heeft om te verwoorden wat hij nodig heeft of hoe hij zich voelt, kan de hond dit door middel van spiegelen laten zien.

Autismespectrum

Kinderen met autisme gaan sneller praten als er een hond in de buurt is. Honden hebben anders dan mensen geen verwachtingen of eisen. Verbale en non-verbale communicatie zijn niet altijd in overeenkomst met elkaar. Bij honden speelt dat niet.
Met name autistische kinderen kunnen baat hebben bij de vriendschap met de hond die ontstaat tijdens de coaching. De goede ervaringen met de hond neemt het kind mee in zijn sociale ontwikkeling.

Oefenen met de hond kan uitkomst bieden, wanneer de volgende punten herkenbaar zijn:

  • Moeite hebben om contact te maken
  • Angstig zijn of last hebben van driftbuien